Millaisia ominaisuuksia vaaditaan johtajalta toimittaessa vieraassa kulttuurissa?

leaderEdellisessä blogitekstissäni kerroin siitä, kuinka Algeria on monin tavoin mielenkiintoinen sijoituskohde. Maassa on potentiaalia monen alan näkökulmista katsottuna! Kuitenkaan vieraassa kulttuurissa toimiminen ei välttämättä ole kovin helppoa ja kulttuurishokki saattaakin kolkutella ovella johtajan astuessa johtamana yritystä vieraan kulttuurin keskelle. Millaisia ominaisuuksia johtajalta vaaditaan tällaisessa tilanteessa?

Tilannetta voi lähestyä monin erilaisin tavoin

Tällaisessa tilanteessa oleva johtaja voi pyrkiä lähestymään tilannetta monin eri tavoin. Hän voi pitää kiinni tiukasti omista toimintatavoistaan riippumatta siitä millaisen kulttuurin keskellä hän toimii. Tämä ei välttämättä ole kovin otollinen tapa toimia. Perisuomalainen tapa toimia saatetaan jossakin toisenlaisessa kulttuurissa kokea jopa epäkohteliaana.

Otetaanpa esimerkki. Suomessa esimerkiksi puhuttelu on usein erittäin epämuodollista; jopa yritysten johtajia saatetaan kutsua mutkattomasti etunimeltä. Esimerkiksi Algeriassa titteleiden käyttö on sen sijaan erittäin tavallista ja suosittua. Rouvittelu ja herroittelu on kohteliasta, vaikka Suomessa vastaavissa tilanteissa tällainen puhetyyli saatettaisiinkin kokea kovin jäykäksi. Johtajalle itselleen tämä tapa on tietysti helpoin tapa, koska hänen ei tarvitse vaihtaa omaa käyttäytymistään siirryttäessä kulttuurista toiseen, mutta yrityksen kannalta tämä toimintatapa ei välttämättä ole kovin hedelmällinen.

Vieraan kulttuurin parissa toimiva johtaja voi myös pyrkiä ottamaan mahdollisimman hyvin selvää kohdemaan kulttuurista sekä tavoista ja toimimaan niiden mukaisesti. Tällöin hän käyttää luontevasti erilaisia titteleitä ja huomioi esimerkiksi paikalliset kättelytavat. On huomattu, että vaikka tämä tapa vaatii johtajalta jonkin verran vaivannäköä, on tämä tapa yleensä kaikista hedelmällisin yrityksen kannalta. Usein myös tällä tavalla vieraassa kulttuurissa toimivat johtajat kokevat itse oman toimintansa kaikista mielekkäimmäksi. On upeaa toimia melkeinpä kuin kahden kulttuurin tulkkina ja kyetä pikkuhiljaa tulkitsemaan paikallisia toimijoita yhä vain paremmin ja paremmin.

On olemassa myös sellaisia yrityksiä, jotka eivät edes yritä mukautua erilaisiin kulttuureihin, vaan toimivat aina ja kaikkialla jokseenkin samalla tavalla – oman konseptinsa mukaisesti. Monet pikaruokaketjut toimivat juuri tällaisella mukautumattomalla tavalla. Tunnetuksi tulleiden pikaruokaketjujen osalta tämä usein toimii – kun näet tutun pikaruokaketjun logon, tiedät jo etukäteen aikalailla tarkkaan, mitä voit odottaa ravintolasta saavasi ja miten sen työntekijät sinua palvelevat. Vaikka olisit Aasiassa, tiedät miten pikaruokalan kassalla toimitaan. Sen sijaan aloittelevan yrityksen ei välttämättä kannata lähteä toimimaan näin mukautumattomalla tavalla sen vasta pyrkiessä valloittamaan maailmaa.

Hyvän johtajan ominaisuuksia

Hyvä johtaja osaa toimia myös vieraassa kulttuurissa. Hän on avoin uusille asioille ja tiedostaa oman asemansa sekä siihen liittyvät vaikeudet. Vaikeuksiin ei kannata suhtautua ainoastaan negatiivisina asioina, vaan ne kannattaa nähdä myös mahdollisuuksina, joihin oikealla tavalla tarttumalla uusi tilanne voikin kääntyä valtavaksi potentiaaliksi.

Vankasta kielitaidosta on tietysti hyötyä johtajalle, joka toimii vieraassa kulttuurissa. Kielitaito auttaa johtajaa ymmärtämään mitä hänen ympärillään tapahtuu ja mitä ihmiset puhuvat. Kielen ymmärtämisen lisäksi on tärkeää oppia ymmärtämään paikallisten ihmisten eleitä. Joissakin kulttureissa esimerkiksi oman tilan tarve voi olla aivan erilainen kuin Suomessa. On hyvä tiedostaa, millainen oman tilan tarve on tyypillinen oman kohdemaan asukkaille ja onko tässä oman tilan tarpeessa eroavaisuuksia toimittaessa miesten tai naisten kanssa.

Ehkä kaikista tärkein hyvän johtajan ominaisuus on kuitenkin itseluottamus, joka on vankka, mutta joka ei johda johtajan ylimielisyyteen. On tärkeää, että johtaja luottaa itse itseensä ja pystyy tämän itseluottamuksen avulla rakentamaan luottamusta koko tiimiin. On erityisen tärkeää kyetä luomaan tiimiin hyvä yhteishenki sekä yhteiset tavoitteet, joita kohti koko tiimi pyrkii. Kansainvälisessä työympäristössä tämä saattaa olla tavallista haastavampaa, mutta hyvä johtaja ei pelkää tarttua tähän haasteeseen.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website