Vastuullisuus on nyt trendikästä yritysmaailmassakin

Responsibility is now trendy in the corporate world as wellNykyisin puhutaan paljon vastuullisesta kuluttamisesta ja esimerkiksi eettisestä matkustamisesta. Kestävän kehityksen huomioiminen on trendikästä kaikilla elämän osa-alueilla. Voidaankin sanoa, että tällä hetkellä vastuullisuus on trendikäs valinta myös yritysmaailmassa.

Kestävän kehityksen huomioiminen auttaa säästämään luontoa

Yrittäjät ovat yhä enenevässä määrin pyrkineet huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet. Yritysmaailmassa ei olekaan enää trendikästä ajatella pelkkää rahaa, vaan yhä enenevässä määrin on alettu huomioida myös luonto sekä heikoimmassa asemassa olevat yhteisen pallomme asukkaat, olivatpa he sitten ihmisiä, eläimiä tai kasveja. Yhteisen pallomme säästäminen tuleville sukupolville elinvoimaisena ja mahdollisimman puhtaana on nyt myös monen yrityksen päällimmäisten intressien joukossa.

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen ei välttämättä ole yrityksiltä aina täysin pyyteetöntä. Tähän trendiin vaikuttaa varmasti suuresti myös se, että nykyasiakkaat ovat keskimäärin aikaisempaa reippaasti tiedostavampia ja koska asiakas on yritysmaailmassa kuningas, niin yritysten on ollut tarpeen ottaa kestävän kehityksen periaatteet huomioon toiminnassaan mahdollisimman laaja-alaisella tavalla. Elleivät yritykset tekisi näin, saattaisivat tiedostavat asiakkaat äänestää jaloillaan ja jättää yrityksen tuotteet tai palvelut ostamatta. Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen voikin olla myös erinomainen myyntivaltti sen lisäks,i että se auttaa säästämään luontoa.

Työntekijöiden työolojen parantaminen on ollut viime aikoina esillä runsaasti

Kuten edellä mainittiin, niin nykyasiakkaat ovat usein erittäin tiedostavia. Tämä on johtanut myös siihen, että yritysten työntekijöille on alettu vaatia entistä parempia työolosuhteita. Yritykset ovatkin painineet kahtalaisten odotusten ristipaineessa. Esimerkiksi vaatealalla asiakkaat ovat tottuneet saamaan trendikkäitä vaatteita edulliseen hintaan. Toisaalta asiakkaat vaativat myös inhimillisiä työolosuhteita työntekijöille. Erityisesti puuvillan hinnan noustua moni vaatevalmistaja onkin joutunut koville pyrkiessään vastaamaan näihin asiakkaiden vaatimuksiin.

Myös esimerkiksi kaakaon ja kahvin tuottamiseen liittyy monia eettisiä ongelmia. Molempia näistä herkuista tuotetaan olosuhteissa, joita voidaan valitettavan usein pitää niiden tuottajien kannalta jopa suoranaisena riistona. Kahvin ja kaakaon tuottajat eivät nimittäin läheskään aina saa läheskään sellaista korvausta tuotteistaan kuin heille kuuluisi. Tämä on yksi niistä monista epäkohdista, joiden vuoksi on alettu suosia erilaisia järjestelmiä, joiden avulla pyritään erityisesti turvaamaan tuotteiden tuottamisen reiluus. Moni kuluttaja suosii reilusti tuotettuja tuotteita, vaikka ne maksaisivatkin hieman tavallista enemmän. Tarjonta vastaa kysyntää, minkä vuoksi myös meidän kuluttajien valinnoilla on merkitystä!

On tärkeää taata lapsille ympäri maailman mahdollisuus käydä koulua

Moni haluaa myös auttaa kehittyvien maiden asukkaita osallistumalla mikrolainojen tarjoamiseen. Tällaisen mikrolainan avulla kehittyvässä maassa asuva nainen voi hankkia esimerkiksi vuohia tai vaikkapa ompelukoneen, joiden avulla hän voi perustaa oman pienimuotoisen yrityksen. Parhaimmillaan nämä naisten yritykset ovat auttaneet koko köyhää kyläyhteisöä ja taanneet esimerkiksi kylän tytöille mahdollisuuden käydä koulua.

Lapsityövoiman käytön kitkeminen on erityisen tärkeää. On kamalaa ajatella, että käyttämiemme tuotteiden valmistamisen vuoksi lapsi jossakin toisella puolella maapalloa olisi joutunut luopumaan koulunkäynnistä, ja pahimmassa tapauksessa koko lapsuudestaan. Tämän vuoksi onkin tärkeää vaatia yrityksiä lopettamaan lapsityövoiman käyttö sen kaikissa muodoissa. Pahimmissa tapauksissa lapset ovat raataneet epäinhimillisissä olosuhteissa saaden minimaalista palkkaa. Tälla tavoin tuotettuja tuotteita ei voida missään tapauksessa pitää eettisinä ja onkin ollut mahtavaa nähdä, kuinka monet yritykset ovat alkaneet valvoa tehtaitaan aikaisempaa tarkemmin räikeiden laiminlyöntien tultua ilmi.

Toivottavasti tämä kehityskulku jatkuu tulevaisuudessakin ja tuotteiden eettisyys on entistäkin suurempi trendi ja myyntivaltti! Voimme asiakkaina vaikuttaa tähän jättämällä epäeettisesti tuotetut tuotteet kaupan hyllyille ja valitsemalla niiden sijaan eettisempiä vaihtoehtoja. Mielestäni meillä ei ole varaa käyttää epäinhimillisissä oloissa työskentelevien lasten kyynelillä kuorrutettuja tuotteita!

Leave a Reply

Name *
Email *
Website